NYHED

Campingvogn udlånes.

For at kunne holde omkostningerne nede ved for eksempel stævner, så har vi besluttet at indkøbe en ældre, men velholdt campingvogn, som kan lånes af alle DFGK medlemmer.

Campingvognen er en Adria IMV 450, som er nysynet og 100% funktionsdygtig.

Der er mulighed for at kunne sove op til 4 voksne.

Prisen for at låne Campingvognen, vil være.

Depositum:
Der ligges et depositum på kr. 500.- som tilbagebetales via MobilePay, hvis traileren leveres tilbage i rengjort og samme stand som ved afhentning.

Forsikring:
Ansvarsforsikring er dækket af den trækkende bils forsikring. 
Ved eventuel skade tilbageholdes depositum på kr. 500.- til dækning af selvrisiko.

Priser for medlemmer af Langagergaard:

1 dag         kr.   150.-

Weekend   kr.   250.-
1 uge         kr.   850.-
Manglende rengøring kr.   200.-


Priser for ikke medlemmer af Langagergaard:

1 dag         kr.   200.-
Weekend   kr.   350.-
1 uge         kr. 1000.-
Manglende rengøring kr.   200.-

Betaling foregår via MobilePay på 30 33 51 73
Du kan se om Campingvognen er udlånt på kalenderen på fanen Trailerudlejning.

Henvendelse skal ske til Bjarne Thomsen på til. 30 33 51 73

Kørsel:

Det er lånerens pligt at sikre sig, at det trækkende køretøj lovligt kan trække campingvognen, ligesom at lejeren selv skal sikre sig, at være i besiddelse af det fornødne kørekort.


Ved underskrivning af lånekontrakt skriver låner også under på at det kun er denne person, der kører med campingvognen i låneperioden.

Rengøring:
Campingvognen leveres på aftalt adresse og på aftalte tidspunkt i indvendig rengjort stand. Har campingvognen kørt i mudder eller lignende skal denne også vaskes udvendig.


Skader:
Låner hæfter og har det fulde ansvar for alle skader og mangler, der måtte opstå på campingvognen i det tidsrum den er i låners varetægt. Skader der måtte opstå ved brugen herunder også for skader forvoldt over for tredjemand. Ved bortkomst, beskadigelse eller fuldstændig ødelæggelse af det lejede, kontakter udlejer dennes værksted og får fastsat reparations pris, som lejer betaler.
 
Der ydes ingen erstatning for skader forvoldt af det lånte produkt. Låneren har det fulde ansvar for afmærkning af udstyr i henhold til gældende lovgivning og forskrifter af enhver art herunder placering af campingvognen på offentlig vej eller område.
 
I tilfælde af totalskade på det udlånte udstyr i låneperioden vil låneren være erstatningspligtig over for udllåner i henhold til genanskaffelsesværdien (Dog max 8.000 kr.).
 
 
Ejendomsretten til det udlånede:

Det lånte, er og forbliver udlåners ejendom og må ikke af låner udlånes, udlejes, pantsættes, sælges eller på anden måde overdrages til tredjemand.

 Adria MVI 450