BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER/PRIVATLIVSPOLITIK 

Dit privatliv er vigtigt for os. Derfor vil vi sørge for at bevare den tillid, som du fortjener, når dine persondata bliver behandlet. Nedenfor finder du vores privatlivspolitik for dine persondata.

1. DATAANSVARLIG

1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Langagergaard (“Langagergaard”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2. Dataansvarlig: Langagergaard, Lerpøtvej 68, DK-6800 Varde, Etableringsår: 2013

1.3. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Langagergaards hjemmeside på www.langagergaard.eu(“Hjemmesiden”).

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os på tommy.n@mail.tele.dk

2. BEHANDLINGSAKTIVITETER 

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1.1. Vi indsamler e-mailadresser og navn i forbindelse med opstaldning, du kan altid framelde dig dette igen. Dette gør du ved at sende en mail til tommy.n@mail.tele.dk.  eller det sker automatisk ved fraflytning.

2.2. Hvad er grundlaget for indsamlingen? 
2.2.1. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1 behandles på baggrund af vores legitime interesse, indsamlingen er nødvendig for, at vi kan fremvise myndighederne de oplysninger de forlanger ved kontrol.

3. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER 

3.1. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

4. PROFILERING OG AUTOMATISEREDE AFGØRELSER

4.1. Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

5. TREDJELANDEOVERFØRSLER

5.1. Vi vil i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger ikke overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS. Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EU-kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS.

6. BEHANDLINGSSIKKERHED

6.1. Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde os opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR.

7. DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

7.1.  Indsigtsretten 
7.1.1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

7.1.2. Du kan til en hver tid få oplyst, hvilke persondata vi har registreret om dig, ved at henvende dig til på e-mail: tommy.n@mail.tele.dk. 

7.2. Retten til berigtigelse 
7.2.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

7.3. Retten til sletning
7.3.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

7.4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 
7.4.1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring.

7.5. Retten til dataportabilitet
7.5.1. Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

7.6. Retten til indsigelse 
7.6.1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.1.

7.6.2. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

7.7. Retten til at klage 
7.7.1. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

8. SLETNING AF PERSONDATA 

8.1. Cookies sletter sig selv efter en tid. Du kan se mere om det i cookiedeklarationen, som du finder her. Langagergaard anvender ikke Cookies.

9. SIKKERHED 

9.1. Vi har gennemført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.  

9.1.2. Kun Langagergaard, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

10. COOKIES

10.1. Langagergaard benytter ikke cookies 

11. KONTAKTOPLYSNINGER

11.1. Langagergaard er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

11.2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte Langagergaard på e-mailadressen tommy.n@mail.tele.dk. 

12. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

12.1. Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du kunne læse om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.